misyon-vizyon


MİSYONUMUZ

 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin Bölgesel Kalkınma Politikalarında önemli bir köşe taşı firmalarından biri olmayı hedefleyen şirketimiz
 • Kaliteli ürün yelpazesi ile inşaat sektöründe öncü olma rolünü devamlı sürdürmek
 • Müşteri odaklılık ilkesini ticaretimizin çalışma politikası olarak benimseyerek bu çerçevede müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak
 • Doğalgaz tesisatında ilimizin ilk yetkili sertifikasına sahip olma şuurunda hareket ederek bu sektörde ilimizde ve bölgemizde sektörün tetikleyicisi olmak
 • Girdiğimiz her sektörde ilimiz ve bölgemizin öncü firmalarından biri olmak
 • Çalışanlarımızın en büyük değerimiz olduğunu ve sürekli eğitimi hayat boyu eğitim haline dönüştürerek şirket politikası haline getirmek
 • İlimiz ve bölgemizin dinamiklerinden güç alarak misyonumuzun ışığında firmamızı yerel ve bölgesel ölçekte bir marka değeri haline getirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 • Tüm sektörlerimizde hizmetin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sistemimizi sürekli sorgulamak. Bu amaçla tüm fikirlere açık olmak ve fikirleri değerlendirmek.
 • Kuruluş misyonumuz gereği İş çevrelerinde etkin konumuzu geliştirmek amacıyla faaliyetlere katılmak ve/veya gerçekleştirmek.
 • Tüm sektörlerimizde AR-GE faaliyetlerini süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek.
 • Şeffaf, adil ve performansa yönelik çalışma tarzını benimsemek.
 • Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırmak.
 • Tüm dokümantasyon çalışmalarımızı elektronik ortamda gerçekleştirmek.
 • E- Ticaret ve E-Pazarlamayı etkin bir şekilde kullanmak.
 • Çalışanlarımıza ve müşterilerimize yönelik sosyal ve iş amaçlı aktiviteler geliştirmek.
 • Ürün ve hizmetlerimizi müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak.
 • Müşteri beklentileri ile firmamızın hedeflerinin entegrasyonunu sağlamak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak.
 • Yeni pazarlama modelleri geliştirmek ve sektörümüze bunu kabul ettirmek.
 • Tüm yasal gereklilikleri yerine getirmek.
 • Sektörlerimize yönelik AB politika ve direktiflerini inceleyerek hizmet ve ürünlerimizi bu çerçevede geliştirmek.
 • İçe ve dışa yönelik tüm faaliyetlerimizle ilgili bilimsel temelde verilere ulaşmak ve bu verileri kullanmak.
 • Etkin finansman yönetimi kurmak ve yeni yatırımlara dönüştürmek.