Alt Yapı

  • Doğalgaz alt yapısı
  • Kanalizasyon alt yapısına malzeme temini
  • İçme suyu alt yapısı